O společnosti

INPO FORM s.r.o. je společností, která podniká v oblasti výroby zápustkových výkovků a navazuje na dlouholetou tradici výroby výkovků v Hošťálkové nedaleko Vsetína. Nabízíme komplexní služby od vývoje procesu kování, přes výrobu až po tepelné zpracování výkovků. Disponujeme laboratoří pro analýzu vstupních materiálů a výstupních výkovků, detekcí trhlin Tiede, ručním detektorem záměny materiálu i vířivými proudy. Také zajišťujeme technologii strojního opracování výkovků.

O společnosti

INPO FORM s.r.o. je společností, která podniká v oblasti výroby zápustkových výkovků a navazuje na dlouholetou tradici výroby výkovků v Hošťálkové nedaleko Vsetína. Nabízíme komplexní služby od vývoje procesu kování, přes výrobu až po tepelné zpracování výkovků. Disponujeme laboratoří pro analýzu vstupních materiálů a výstupních výkovků, detekcí trhlin Tiede, ručním detektorem záměny materiálu i vířivými proudy. Také zajišťujeme technologii strojního opracování výkovků.

Základní informace

Rozloha areálu: 39 000 m2

Výrobní kapacita: 10 000 tun/rok

Počet zaměstnanců: 110

Historie společnosti

1926
Založena malá kovárna (první budova v areálu) pro výrobu nožů a ložisek
1948
Společnost byla znárodněna a stala se součástí skupiny SANDRIK
1962
Započata výroba dílů pro automobilový průmysl
1990
Kovárna přechází v ryze soukromou společnost
2002
Změna názvu společnosti na KG Forge s.r.o.
Duben 2006
Nový název INPO spol. s.r.o. - začátek aktivit
Červenec 2008
Ukončení nové velké investiční akce do kovacích linek a skladu hutního materiálu v objemu 90 mil Kč
2010-2012
Investice do rozšíření automatické linky Aichelin, generální rekonstrukce lisu LZK1600, pořízení vychlazovacího dopravníku pro řízené chlazení u LZK1600
2013-2014
Investice do nové průběžné zušlechťovací linky, nový CNC soustruh pro nástrojárnu, generální oprava lisu LZK1600, modernizace laboratoře, výměna oken a vybudování nového expedičního skladu
2017
Instalace první kotoučové pily pro dělení vstupního materiálu
2019
Instalace nové linky LZK1600D a instalace druhé linky pro dělení vstupního materiálu
2024
Odštěpení společnosti/nový název INPO FORM s.r.o.
Přejít nahoru