Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Číslo projektu (ISOP-Centrum) / 2.2 RV03/1135
Číslo projektu (MSC2007) / CZ.1.03/2.2.00/13.01135

1. etapa

- komplexní modernizace linky tepelného zpracování Aichelin
- pořízení vychlazovacího dopravníku
- pořízení komorové pece pro předehřev kovacího nářadí k navařování zápustek

2. etapa

- pořízení kompletní linky pro zušlechťování ocelí
- pořízení CNC soustruhu
- pořízení laboratorního mikroskopu
- pořízení leštičky na přípravu vzorků
- pořízení speciálního vysokozdvižného vozíku
Přejít nahoru